četvrtak, 27. ožujka 2014.

Zidovi podovi i stropovi

Veliki gubici topline nastaju i preko vanjskih zidova (28%) od ukupnih gubitaka. Ako su vanjski zidovi prostorije loše izvedeni, bitno se povećavaju gubici topline.

U stambenom objektu bez vanjske žbuke ukupni troškovi grijanja povećavaju se do 15%.

U usporedbi s obostrano ožbukanim vanjskim zidovima bez izolacije, dodatno izolirane površine vanjskih zidova smanjuju ukupne troškove grijanja i više od 10%.

Toplinsku izolaciju možete postaviti s vanjske ili unutrašnje strane zida. Prostorije s vanjskom izolacijom zidova sporije se zagrijavaju, ali su ugodnije za stalan boravak .Zato se i preporučuje ovaj način izolacije. Prostorije s unutrašnjom izolacijom vanjskih zidova brže se zagrijavaju, ali se i brže hlade. Ovaj način izolacije pogodan je za prostorije u kojima samo povremeno boravimo.

Pri izvedbi toplinske izolacije zidova trebate paziti da ne izazovete kondenzaciju pare na zidu.

Da biste spriječili nepotrebne gubitke topline, kroz vanjske zidove trebate:

- popraviti sva oštećenja žbuke zidova,

- spriječiti svako nepotrebno vlaženje zidova.

Gubici toplina iz prostorija kroz podova su oko 9%,a kroz stropova 23%, sto čini 32%, tj. oko trććinu ukupnih gubitaka toplina. To znači da, osim pravilna toplinska izolacija bočnih elemenata (prozora, vrata i zidova), morate isto tako temeljito izolirati površine. Zato je potrabno da:

— u krovnu površinu pravilno ugradite toplinsku izolaciju debljine 10-14 cm,

— u podove prema podrumu (tlu) ugradite toplinsku izolaciju debljine 5-10 cm.

— pregledajte stanje svih krovnih i tavanskih vrata i prozora te ih po potrebi popravite.

Ukupni troškovi za toplinsku izolaciju nove zgrode ne prelaze 3 do 4% troškova izgradnje. Ulaganje u toplinsku izolaciju vrlo se brzo nadoknadi smanjenjem troškova grijanja.

Poznato je da na osjećaj ugode osim temperature zraka utječu još tri osnovne činjence: brzina strujanja zraka, relativna vlažnost zraka (preporučuje se od 45 do 70%) i posebno temperatura površina prostorija.

Za svaki stupanj temperature iznad preporučenih mogu se povećati gubici topline iz prostorije do 3%, a utrošci goriva najmanje 5%.

Zato:

- u toku noći u svim prostorijama obavezno smanjite temperaturu zraka na 14 do 15 C.

- u svim prostorijama u kojima ne boravite isključite grijanje, vodeći računa da se ne zamrznu instalacije ili tekućina u prostoriji.

Najbolje je da se grijanje uključuje i isključuje automatski, s pomoću raznih termoregulacijskih uređaja, kao što su:

- termostatski ventili za ugradnju na radijatore,

- termoregulacijski ventili na uljnim i plinskim pećima,

- termoregulatori na električnim pećima i na pećima za centralno grijanje.

Nema komentara:

Objavi komentar